ห้องเย็นมีกี่ประเภท

ห้องเย็นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ห้องเย็นสำเร็จรูป กับห้องเย็นแบบสั่งทำ

ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นขนาดไม่ใหญ่มาก ราคาถูก ใช้เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีขนาด 2 เมตรขึ้นไปจนถึง 6 เมตร เก็บของได้เฉลี่ย 4 ตัน ถึง 6 ตัน ขึ้นอยู่สินค้า ไม่เหมาะกับการติดตั้งในตัวอาคาร เนื่องจากว่าห้องเย็นสำเร็จจะประกอบมาให้เสร็จเรียบร้อยเป็นห้องมาแล้ว และถ้าหากใหญ่เกินกว่านี้จะแนะนำเป็นห้องเย็นแบบสั่งทำจะคุ้มค่ากว่า

ห้องเย็นแบบสั่งทำ ขนาดห้องใหญ่เก็บสินค้าได้มากกว่าห้องเย็นสำเร็จรูป เก็บได้มากกว่า 10 ต้น จนถึงหลัก 100 ตัน ออกแบบได้ตามที่ต้องการ ห้องเย็นประเภทนี้ลูกค้าสามารถออกแบบลักษณะได้เอง แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Visitors: 54,076