ห้องเย็น

รับสร้างห้องเย็น ตามขนาดที่ต้องการ สำหรับเก็บสินค้า โดยอุณหภูมิห้องเย็น อยู่ที่ประมาณ -18°C ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทอาหารที่เก็บรักษา ขนาดของห้องเย็นที่ต้องการเก็บสินค้า อุณหภูมิห้องเย็น อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป ห้องเย็นใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป พร้อมรับประทาน

 

เรามาทำความรู้จักกับห้องเย็นกัน ว่ามีแบบไหนบ้าง

ห้องเย็น (Cold Room) มี 5 ประเภท คือ

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)

มีไว้สำหรับ Freez สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความเสียหาย การFreez สินค้าแต่ละประเภท แตกต่างกัน เช่น การ Freez ผักและผลไม้จะต้อง Freez เร็วไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freezอาหารทะเลส่งออกจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำโดยทั่วๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 Tons จะใช้เวลาในการ Freez ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

2. ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)

มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าในช่วงเวลานานๆที่อุณหภูมิต่ำกว่า จุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ"เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

3. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)

มีไว้สำหรับลดอุณภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียหรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในขบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

4. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บมีอุณภูมิ "ต่ำกว่า" หรือ "เท่ากับ" อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้าในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -25 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

5. ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)

มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า หรือ กระจายสินค้าบ้างในตัวเอง อุณหภูมิจะอยู่ประมาณอุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน

 
 
  • ห้องเย็น 1

  • ห้องเย็น 2

  • ห้องเย็น 3

  • ห้องเย็น 4

  • ห้องเย็น 5

  • ห้องเย็น 6

  • ห้องเย็น 7

  • ห้องเย็น 8

  • ห้องเย็น 9


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณ กรรณิการ์ 083-809-6130

Line ID: 0838096130
บริษัท เค.เอส รีฟริเจอเรชั่น จำกัด

20/90 ม.5 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel: 083-809-6130 086-908-0661

Fax: 02-068-7701

Email: kannika_panya@hotmail.com

https://www.facebook.com/Ksrefrigeration/

https://www.xn--72c0b0a8ak9i2bl.net

https://www.ห้องเย็น.net/

 

Visitors: 15,293