ห้องเย็นสำเร็จรูปคือ

ห้องเย็นสำเร็จรูปคือห้องเย็นที่ติดตั้งระบบทำความเย็นพร้อมใช้งาน อุณหภูมิห้องเย็นอยู่ที่ -18°C ตลอด 24 ชม. สำหรับเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า

ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นขนาดไม่ใหญ่มาก ราคาถูก ใช้เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีขนาด 2 เมตรขึ้นไปจนถึง 6 เมตร เก็บของได้เฉลี่ย 4 ตัน ถึง 6 ตัน ขึ้นอยู่สินค้า ไม่เหมาะกับการติดตั้งในตัวอาคาร เนื่องจากว่าห้องเย็นสำเร็จจะประกอบมาให้เสร็จเรียบร้อยเป็นห้องมาแล้ว และถ้าหากใหญ่เกินกว่านี้จะแนะนำเป็นห้องเย็นแบบสั่งทำจะคุ้มค่ากว่า

ห้องเย็นเก็บสินค้าสำเร็จรูป ห้องเย็นประเภทนี้เป็นห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เช่นเนื้อสัตว์ ไอศกรีม โดยสินค้าพวกนี้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเย็นเก็บสินค้า
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 53,473