ห้องเย็นฟรีชทุเรียน

โอกาสที่ดีที่ทุเรียนแช่แข็งของไทยจะก้าวเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้นในอดีตเกษตรส่งออกทุเรียนสด พบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาสินค้า ทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ เมื่อทุเรียนสดล้นตลาด วันนี้การแปรรูปทุเรียนแช่แข็งตอบโจทย์และทำให้สามารถส่งออกทุเรียนได้ตลอดทั้งปี ทั้งในและนอกฤดูกาล อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถรับซื้อทุเรียนจากเกษตรได้ไม่จำกัดและให้ราคาสูงเป็นการช่วยเหลือเกษตรได้อีกทาง เรารับผลิตและจำหน่ายห้องเย็นเก็บเนื้อทุเรียน แช่เนื้อทุเรียนแช่แข็งสำเร็จเร็จรูป ห้องเย็นฟรีสทุเรียนแช่แข็ง พร้อมใช้งาน ที่อุณหภูมิ -35 C ควบคุมอุณหภูมิสินค้า 1,000 กก. - 1,500 กก. ให้แข็ง ภายในระยะ เวลา 10-12ชม โดยมีอุณหภูมิแกนกลางสินค้า ที่ -18 เซนเซียส ตามมาตรฐานการผลิต


Visitors: 54,076