ประเภทของห้องเย็น

ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room) สำหรับลดอุณหภูมิ เพื่อรอกระบวนการต่อไปหรือเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส    

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าในช่วงเวลานาน ๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส   

ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room) สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้วอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) สำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียส

ห้องเย็นพักสินค้า (Anti-Room) สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด อุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณ กรรณิการ์ 083-809-6130

Line ID: 0838096130
บริษัท เค.เอส รีฟริเจอเรชั่น จำกัด

20/90 ม.5 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel: 083-809-6130 086-908-0661

Fax: 02-068-7701

Email: kannika_panya@hotmail.com

https://www.xn--72c0b0a8ak9i2bl.net

https://www.ห้องเย็น.net/

 

Visitors: 54,075